Mr. R. (Rob) Kamphuis, geboren in 1971, heeft na de middelbare schoolopleiding zijn studie Nederlands Recht gevolgd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 1995 is hij begonnen aan zijn loopbaan in de advocatuur.

Aanvankelijk voerde hij een algemene civielrechtelijke praktijk, waarna hij zich steeds meer heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Inmiddels is er al een aantal jaren sprake van een vergaande specialisatie in het personen- en familierecht. Dit laat onverlet dat ook nog wel eens andere zaken worden behandeld.

Rob Kamphuis is lid van de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS). Deze specialistenvereniging waarborgt middels opleidingseisen de deskundigheid van haar leden, zodat zij bij uitstek geschikt zijn u bij te staan in familierechtelijke aangelegenheden. Indien u meer wenst te vernemen over de VFAS vindt u elders op deze website een link naar de website van deze vereniging.

In de behandeling van zijn zaken toont Rob Kamphuis zich een informele, betrokken en bekwame advocaat. Vanuit een objectief oogpunt wordt de zaak behandeld met als uitgangspunt de wensen van de cliënt.