Bij A-Firm Advocatuur wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die op basis van gefinancierde rechtshulp worden behandeld en zaken waarvoor een uurtarief wordt overeengekomen.

Gefinancierde rechtshulp
Bij deze zaken wordt door A-Firm Advocatuur namens de cliënt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch. Deze instantie bepaalt of een cliënt voor een zogenaamde toevoeging, de gefinancierde rechtshulp, in aanmerking komt. Tegelijkertijd wordt ook de hoogte van de eigen bijdrage bepaald die A-Firm Advocatuur vervolgens bij de cliënt in rekening dient te brengen. Voorts komen bepaalde kosten voor rekening van de cliënt, zoals de kosten van opgevraagde uittreksels en griffierechten. Na afronding van de zaak beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand of vanwege de uitkomst en het behaalde resultaat de gefinancierde rechtshulp niet alsnog dient te worden ingetrokken. In dat geval dienen de werkzaamheden alsnog tegen een uurtarief te worden betaald. Meer informatie over het systeem van gefinancierde rechtshulp vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, zie de link elders op deze website. Ook kunt u contact opnemen met A-Firm Advocatuur.

Betalende zaken
Wanneer gefinancierde rechtshulp niet toegankelijk is, hanteert A-Firm Advocatuur een duidelijk systeem dat is gebaseerd op een standaard uurtarief. Daarnaast worden de kosten in rekening gebracht die A-Firm Advocatuur voor de behandeling van de zaak van de cliënt dient te maken. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Het honorarium en de kosten worden zoveel mogelijk via tussentijdse, periodieke declaraties en bij wijze van voorschot in rekening gebracht. In specifieke gevallen kan overleg plaatsvinden over andere beloningsvormen, zoals een vooraf bepaald bedrag aan honorarium of een resultaatsafhankelijk tarief in bijvoorbeeld incassozaken.

De afspraken over de wijze van beloning worden in iedere zaak schriftelijk tussen de cliënt en het kantoor vastgelegd zodat hierover geen misverstand kan ontstaan.